Privacy Policy

Privacy policy laatst geüpdatet op 13/05/2022

Helemaal Vitaal respecteert op haar website (www.helemaalvitaal.be) de privacy van alle gebruikers. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt steeds in vertrouwen behandeld.

Deze “Privacy & Cookieverklaring” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Helemaal Vitaal
Ons bedrijf is gevestigd op: Diksmuidsesteenweg 28/21 – 8800 Roeselare
Ons ondernemingsnummer of BTW-nummer is 0754.672.272

Lees deze Privacy & Cookieverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door onze website toegankelijk via volgende link: www.helemaalvitaal.be (hierna: “de Website”) te bezoeken of te gebruiken, door de aankoop van producten of het beroep doen op de diensten aangeboden door Helemaal Vitaal en/of door ons te contacteren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy & Cookieverklaring.

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Op deze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens worden door ons bedrijf beheerd. Het gaat om zaken zoals:

  • uw naam, adres, e-mailadres en andere gegevens, bij het invullen van formulieren op onze websiteµ
  • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd heeft
  • uw domeinnaam (IP-adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina’s
  • alle informatie die nodig is om onze diensten voldoende te kunnen uitvoeren en u op de hoogte te houden van de status hiervan

 Deze informatie wordt gebruikt om:

  • de inhoud van onze website en onze diensten te verbeteren
  • u later te contacteren om op de hoogte te blijven van trends en aanbiedingen in onze sector
  • u te contacteren in verband met (lopende) projecten en diensten die bij ons bezig zijn
  • klanten en orders te beheren

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Op deze site gebruiken we functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat specifieke voorkeuren bijgehouden worden op uw computer. Als u dan later de website bezoekt, worden deze gegevens opnieuw ingelezen. Hieronder valt bijvoorbeeld uw taalkeuze en welke pagina’s u in het verleden hebt bezocht. Deze gegevens worden door ons geïnterpreteerd om de kwaliteit van de website en onze diensten te optimaliseren.

U kunt ervoor kiezen om deze cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

COOKIES VAN DERDEN

Soms wordt er verwezen naar onderdelen van externe websites. Het is mogelijk dat deze websites ook andere cookies bijhouden. Wij raden u aan de privacy policy van deze websites afzonderlijk te controleren.

VEILIGHEID

Alle gegevens die door ons bewaard worden, staan in een beveiligde omgeving. We doen er alles aan om de meest gangbare standaarden binnen de IT-sector te hanteren om deze gegevens en de overdracht ervan te beveiligen.

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van Levate zullen we onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren.

GEGEVENS NAAR DERDEN

Wij delen, noch verkopen uw gegevens aan derden. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partners die de gegevens verwerken in functie van onze diensten. Onze werknemers en door ons ingeschakelde partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

DATALEK

Wij doen er alles aan om uw gegevens te beveiligen, maar indien de privacy van uw persoonsgegevens toch in gedrang zou komen door een datalek, wordt u hiervan meteen op de hoogte gebracht. We doen er dan alles aan om dit lek in de toekomst tegen te gaan via een preventieve aanpak.

HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY BELEID?

U kan steeds de gegevens die wij over u bewaren opvragen. Ook als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kan u ons contacteren via volgende kanalen:

via e-mail: hilde@vanhaelewijn.be

per post: Helemaal Vitaal – Diksmuidsesteenweg 28 bus 21 – 8800 Roeselare

U heeft steeds het recht om “vergeten” te worden. Via bovenstaande gegevens kan u ons contacteren hieromtrent.

FEEDBACK?

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons dan te contacteren op de hierboven vermelde kanalen.
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op via de bovenstaande gegevens. Wanneer wij onze privacy policy aanpassen, zullen wij de datum van ‘laatst geüpdatet’ aanpassen bovenaan deze policy. Bij grote aanpassingen kunnen we dit ook via andere kanalen doen, zoals e-mail.